Ett kristet barnmaterial!!
Det finns ett barnledarkompendium i pdf-fil
som jag skrivit och tillhandahåller gratis.

Kompendiet är på 50 sidor, där jag delar mina
erfarenheter i kristet barnarbete och manus till
dockteater och bibeldraman.
Jag säljer även materialet färdigtryckt för 50 kr.

OBS! Kompendiet finns också översatt till ryska!!!

        Sänd ett mejl så kommer det.

                 info@gospelsam.se

 

 

 

 

 

       Gospel Sam - en svensk kristen barnfilm på tre DVD med 24 avsnitt!!