En Lars-Göran Rönnberg Film
Sanny
Danny
Olydiga Ola
Miss Beda
Gospel Sam
Kamera
Elias
Richard
Olle
Elinor
Lars-Göran
Ingrid
Den här filmen är inspelad med en liten  digitalkamera och är ej av samma höga kvalité
som Gospel Sams tre DVD-filmer.