Dockteater och bibelbilder

Dockteater: Hedra din far och mor. Bibelbilder: När Jesus var 12 år.
Dockteater: "Lite fantasi i Jeriko". Bibelbilder: Jesus och Bartimeus
Docktteater: Sjuk av ensamhet. Bibelbilder: Jesus och Jairus dotter och kvinnan och Jesu mantel
Dockteater: Att be Gud välsigna och tacka för maten. Biblebilder. Jesus och pojken med matsäcken
Dockteater: Kung Ahab och den falska drottning Isebel. Bibelbilder: Elia
Dockteater: Kungen i Ninevi. Bibelbilder: Jona
Dockteater: Var inte avundsjuk. Bibelbilder: Josef